ตรวจ Covid-19 ด้วยเทคนิค Real-Time RT-PCR ได้ผลภายใน 30 นาที!  “Coyote LyocartD SARS-CoV-2 Assay”

ตรวจ Covid-19 ด้วยเทคนิค Real-Time RT-PCR

ได้ผลภายใน 30 นาที!  

“Coyote LyocartD SARS-CoV-2 Assay”

           

             โรคโควิด 19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน พบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 จึงเรียกชื่อว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Covid-19) ซึ่งสามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนได้โดยง่าย และมีหลายสายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์อินเดีย (เดลต้า), สายพันธุ์อังกฤษ (อัลฟ่า), สายพันธุ์บราซิล (แกมมา), สายพันธุ์แอฟริกาใต้ (เบต้า),สายพันธุ์ใหม่เปรู (แลมบ์ดา) และล่าสุดสายพันธุ์โอไมครอน เป็นต้น ถ้าติดต่อจากคนสู่คนจะมีระยะฟักตัวประมาณ 2-7 วัน

            เชื้อไวรัสโควิด 19 สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม ในระยะไม่เกิน 1 เมตร หรือสัมผัสสารคัดหลั่งจำพวก น้ำมูก เสมหะ น้ำลาย หรือสัมผัสสิ่งที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสแล้ว ซึ่งอาการที่พบมากที่สุด คือ ไข้ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น และอ่อนเพลีย บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยส่วนมาก (80%) หายป่วยได้เอง ในผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถติดโรคโควิด 19 ได้และอาจป่วยรุนแรง คนทุกเพศทุกวัยที่มีอาการไข้ และ/หรือไอร่วมกับอาการหายใจลำบาก/ติดขัด เจ็บหน้าอก เสียงหาย หรือเคลื่อนไหวไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์ทันที

 

COYOTE: FlashDetect LyocartD SARS-CoV-2 Assay

เป็นระบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้ใช้กับงานตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (CE-IVD) ใช้สำหรับตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ในสิ่งส่งตรวจโดยตรง ด้วยหลักการ Real-time RT-PCR

 • สามารถตรวจวิเคราะห์ SARS-CoV-2 ที่ตำแหน่ง ORF1ab และ N gene
 • มี Human RNase P เป็น Internal Control (IC) ทำให้ตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่างได้
 • ใช้เวลาเพียง 30 นาที
 • ตัวเครื่องทำงานได้ 4 module แบบแยกอิสระ
 • ใช้หลักการ Real-Time RT-PCR บอกค่า Ct ของแต่ละยีนได้เทียบเท่ากับวิธีมาตรฐานที่ใช้สำหรับตรวจ COVID19
 • ตรวจวิเคราะห์เชื้อ SARS-CoV-2 ได้ทุกสายพันธุ์
 • มีโปรแกรมการแปลผลอัตโนมัติ
 • ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก สามารถติดตั้ง และใช้งานได้ง่าย
 • ค่า Limit of Detection = 200 copies/ml
 • ผ่านการประเมินคุณภาพชุดน้ำยาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการอาหารและยา (Thai FDA) 100
 • สามารถใช้รายงานผล RT-PCR สำหรับผู้เดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ได้

 

ฉันต้องตรวจโควิด 19...แบบไหน?https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/q-a-on-covid-19/q-a-on-covid-19-general

               การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ทางองค์การอนามัยโลกแนะนำ คือ วิธี Real-Time PCR เนื่องจากมีความไวและความจำเพาะสูง และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยๆได้ ในรูปแบบของสารพันธุกรรม โดยเก็บสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบนของผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อการรักษาที่รวดเร็ว ตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค
               วิธีการตรวจ RT-PCR มีหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างตรวจ, การสกัดกรดนิวคลิอิก, การเตรียมสารผสมเพื่อทำปฏิกิริยา จนกระทั่งนำเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ จึงใช้เวลานานหลายชั่วโมง แต่ COYOTE LyocartD ใช้เวลาทำการทดสอบเพียง 30 นาที!!!

 

โควิด 19... ป้องกันได้อย่างไร?

• สร้างภูมิคุ้มกันสม่ำเสมอ ได้แก่ ออกกำลังกาย, กินร้อน ช้อนกลาง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์, นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

• เว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

• หมั่นล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

• สวมหน้ากากอนามัย

• เลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

• สังเกตอาการตัวเอง เช่น ไข้สูง ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ

• การเฝ้าระวังและสังเกตอาการตัวเองนั้น นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสแล้ว หากระหว่างสังเกตพบว่า มีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ ทำให้สามารถเข้ารับการตรวจและรักษาได้ทันท่วงทีอีกด้วย

 

 

อ้างอิง

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@aechealthcare.com