Career Opportunities

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ กลุ่ม Covid-19 Antigen Rapid test (บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศ หญิง / ชาย อายุระหว่าง 25- 32 ปี

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วุฒิ ไม่จำกัดสาขา (หากจบ ด้านวิทยาศาสตร์,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาเทคนิคการแพทย์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

  • มีความสนใจ และกระตือรือร้นในงานขาย

  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

*** หากมีประสบการณ์ และสามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ***

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ phatcharin@aechealthcare.com