ซิฟิลิส ป้องกันได้ ตรวจก่อนสาย อย่ามองข้าม!

ซิฟิลิส ป้องกันได้ ตรวจก่อนสาย อย่ามองข้าม!

 

ซิฟิลิส (Syphilis) คืออะไร

เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum
สามารถโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก ทำให้เด็กติดเชื้อแต่กำเนิดได้ (Congenital Syphilis)

 

อาการของโรค
ไม่แสดงอาการ (asymptomatic) ในระยะ incubation phase ซึ่งโดยเฉลี่ยภายหลังการติดเชื้อ 21 วัน (แต่พบได้ 3–90 วัน ที่ไม่แสดงอาการ)

 

โดยระยะอาการทางคลินิกมี 4 ระยะ ดังนี้

             ►Primary syphilis : มีตุ่มเล็กๆ แตกเป็นแผลมีน้ำเหลือง

             ►Secondary syphilis : มีไข้ ปวดศีรษะ มีผื่นขึ้นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือทั่วร่างกาย

             ►Latent syphilis : ระยะแฝง ผู้ป่วยมักไม่มีอาการแสดงใดๆ

           ►Late syphilis (tertiary) : เชื้อเข้าไปทำลายระบบสมอง และอวัยวะต่างๆ

การป้องกันโรค

ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์และไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย

หากมีความเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยแนะนำให้เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองซิฟิลิสและเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อ

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ควรฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการส่งต่อเชื้อจากแม่สู่ลูก

 

การตรวจวินิจฉัย

การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อ (Serological tests)

Nontreponemal tests; สามารถตรวจพบได้เมื่อเชื้อมีการ active

Treponemal tests; สามารถตรวจพบได้แม้ไม่แสดงอาการ และมีความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์สูง

CLIA (Automatic immunology analyzer) -> Maccura i1000 (Anti-TP) : สามารถตรวจได้ภายใน 30 นาที


 

การรักษาโรคซิฟิลิส

          หากตรวจพบว่ามีติดเชื้อซิฟิลิส ต้องไปพบแพทย์สม่ำเสมอตามนัดเพื่อรับยาและการรักษาจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอ แม้ไม่แสดงอาการ เนื่องจากตัวเชื้อซิฟิลิสสามารถฝังตัวอยู่ในกระแสเลือดเป็นระยะเวลานานและสามารถกลับมาแสดงอาการได้เมื่อร่างกายอ่อนแอ

 

อ้างอิง
https://www.nhs.uk/conditions/syphilis/
https://unilabs.com/carebig/pathology-symptoms/main-symptoms-of-syphilis/

 

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@aechealthcare.com