Vitassay qPCR SARS-CoV-2

Vitassay qPCR SARS-CoV-2 เป็นชุดน้ำยาที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง Coronavirus 2 หรือ SARS-CoV-2 แบบเรียลไทม์ RT-PCR ในการตรวจหาโรคที่ 2 ตำแหน่งของเชื้อแบคทีเรีย SARS-CoV-2 ได้แก่ORF1abและN ยีนจากสิ่งส่งตรวจระบบทางเดินเช่น Nasopharyngeal swab, Throat swab และ Oropharyngeal swab

น้ำยาของน้ำยา Vitassay qPCR SARS-CoV-2

  • เป็นชุดน้ำยาแอร์ที่ใช้ Real-time RT-PCR
  • ตรวจหายีนที่ตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 รวมORF1abและN ยีน
  • เป็นน้ำยามาในรูปแบบของ Lyophilized format ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
  • มีการควบคุมภายในในชุดน้ำยาเพื่อตรวจสอบ PCR inhibitor ในการควบคุม
  • เก็บรักษาชุดน้ำยาที่ทำความสะอาด 2-40 ° C และทำความสะอาดการใช้งาน 2 ปีนับจากวันที่ผลิต
  • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสเปนที่ได้การรับรอง CE-IVD ให้ใช้ในงานตรวจโรคแพทย์ได้
  • ผ่านการขึ้นจากกรมแพทย์การแพทย์และให้ผลการตรวจที่ถูกต้อง 100%
  • ขีด จำกัด ของการตรวจหาชุดน้ำยาซัก 10 ชุด / ปฏิกิริยา
  • ไม่มีปฏิกิริยาข้ามเชื้อไวรัส Human coronavirus ทั้ง 4 สายพันธุ์รวม Human coronavirus 229E, OC43, NL63 และ HKU1 รวมทั้งเชื้อที่มาก่อนระบบทางเดินอื่น ๆ เช่น MERS Coronavirus, SARS Coronavirus, Influenza A, Influenza B, Respiratory Syncytial ไวรัสเป็นต้น

ขั้นตอนการใช้น้ำยาVitassay qPCR SARS-CoV-2