การตรวจหาเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 33 สายพันธุ์

เนื่องจากสาเหตุของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมีได้ทั้งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งพบได้บ่อยโดยเฉพาะในเด็ก รองลงมาคือการติดเชื้อแบคทีเรีย สำหรับการติดเชื้อรามักพบได้ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ และผู้ป่วยมักมีอาการแสดงคล้ายคลึงกัน แต่ขั้นตอนการรักษานั้นแตกต่างกัน และเพื่อลดปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความจำเป็น การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการจึงมีความสำคัญ

เชื้อโรคที่ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ

ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 33 สายพันธุ์ (FTD Respiratory pathogens 33) เป็นชุดน้ำยาที่ใช้หลักการ Multiplex Real-time PCR ในการแยกเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจทั้งกลุ่มไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราทั้งหมด 33 สายพันธุ์ ดังนี้

คุณสมบัติของชุดตรวจ FTD Respiratory pathogens 33

  • ชุดน้ำยาใช้หลักการ Multiplex Real-time PCR (Dual-labeled probe Technologies
  • ใช้แยกเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจทั้งกลุ่มไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราทั้งหมด 33 สายพันธุ์ จากตัวอย่างที่เก็บจากระบบทางเดินหายใจ เช่น Throat swab, Nasal swab, Nasopharygeal swab, bronchoalveolar lavage, เสมหะ เป็นต้น
  • มี Limit of detection (LOD) ในการตรวจเชื้อตั้งแต่ 102 Copies/ml
  • เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 12 เดือน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.fast-trackdiagnostics.com/human-line/products/ftd-respiratory-pathogens-33/ 
ตำแหน่ง Technical Application Specialist