ตรวจเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus)

 

Nipah virus คืออะไร

เชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) เป็น RNA virus ที่อยู่ใน Family Paramyxovirida เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ (Encephalitis Nipah virus) เป็นเชื้อที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยมีสุกรเป็นแหล่งเพาะโรค และมีค้างคาวเป็นแหล่งรังโรค

อาการหลังติดเชื้อไวรัสนิปาห์

ระยะฟักตัวของโรคประมาณ 1-2 สัปดาห์  ลักษณะอาการเหมือนโรคไข้สมองอักเสบจากไวรัสอื่นๆ คือ เริ่มด้วยการมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ บางรายอาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย ตามด้วยอาการซึม สับสน ชัก โคมา และเสียชีวิต ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในคน

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

อาศัยเทคนิค Real-Time PCR ในการตรวจหา Nipah RNA ในตัวอย่างชิ้นเนื้อ, น้ำลาย, ปัสสาวะ, Nasal swab และ CSF

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1. MagPurix Viral RNA extraction kit, Zinexts (Cat. No. ZP02013)
2. Nipah virus Real Time PCR Kit, Bioperfectus (Cat. No. JC40106N)

References:
de Wit, Emmie & Munster, Vincent. (2015). Nipah Virus Emergence, Transmission, and Pathogenesis. 125-146.