Mindray

(37 items)

AFP, 2x50 T.

Cat No.: 4214-00

Brand.: Mindray

ALB , R:4x40 ML.

Cat No.: 0822-00

Brand.: Mindray

ALP , R1:4x35ML, R2:2x18ML.

Cat No.: 0816-00

Brand.: Mindray

ALT/GPT , R1:4x35ML, R2:2x18ML.

Cat No.: 0814-00

Brand.: Mindray

AST/GOT , R1:4x35ML, R2:2x18ML.

Cat No.: 0815-00

Brand.: Mindray

Anti-HBs, 2x50 T.

Cat No.: 4230-00

Brand.: Mindray

Anti-TP, 2x50 T.

Cat No.: 5671-00

Brand.: Mindray

Automate blood culture sysmex TDR-X060

Cat No.: TDR-X060

Brand.: Mindray

Automate blood culture sysmex TDR-X240

Cat No.: TDR-X240

Brand.: Mindray

Bil-D(DSA) , R1:4x20 ML, R2:1x20 ML.

Cat No.: 0851-00

Brand.: Mindray

Bil-T(DSA) , R1:4x20 ML, R2:1x20 ML.

Cat No.: 0850-00

Brand.: Mindray

CA125, 2x50 T.

Cat No.: 4215-00

Brand.: Mindray

CA15-3, 2x50 T.

Cat No.: 4216-00

Brand.: Mindray

CA19-9, 2x50 T.

Cat No.: 4217-00

Brand.: Mindray

CEA, 2x50 T.

Cat No.: 4213-00

Brand.: Mindray

CREA-S , R1:2x27ML, R2:1x18ML.

Cat No.: 4614-00

Brand.: Mindray

FT4, 2x50 T.

Cat No.: 4209-00

Brand.: Mindray

Ferritin, 2x50 T.

Cat No.: 4220-00

Brand.: Mindray

Glu-HK, R1:4x36ML, R2:2x34 ML.

Cat No.: 0832-00

Brand.: Mindray

HBsAg, 2x50 T.

Cat No.: 4229-00

Brand.: Mindray

HCG, 2x50 T.

Cat No.: 4221-00

Brand.: Mindray

HDL-C, R1:1x40 ML, R2:1x14 ML.

Cat No.: 0835-00

Brand.: Mindray

HIV, 2x50 T.

Cat No.: 4234-00

Brand.: Mindray

HbA1c, R1:40ML, R2:15ML, PS:200ML.

Cat No.: 9338-00

Brand.: Mindray

LDL-C , R1:1x40 ML, R2:1x14 ML.

Cat No.: 0836-00

Brand.: Mindray

T3, 2x50 T.

Cat No.: 4210-00

Brand.: Mindray

T4, 2x50 T.

Cat No.: 4211-00

Brand.: Mindray

TC , R:4x40 ML.

Cat No.: 0820-00

Brand.: Mindray

TDR RESIN AEROBIC CULTURE BOLLTE , 25BOTTLE

Cat No.: 6858-00

Brand.: Mindray

TDR RESIN PEDS CULTURE BOTTLE, 25BOTTLE.

Cat No.: 6857-00

Brand.: Mindray

TG , R:4x40 ML.

Cat No.: 0821-00

Brand.: Mindray

TP , R:4x40 ML.

Cat No.: 0823-00

Brand.: Mindray

TPSA, 2x50 T.

Cat No.: 4219-00

Brand.: Mindray

TSH, 2x50 T.

Cat No.: 4212-00

Brand.: Mindray

Troponin I CAL , 3x2ML.

Cat No.: 5910-00

Brand.: Mindray

UA , R1:4x40 ML, R2:2x20 ML.

Cat No.: 0848-00

Brand.: Mindray

UREA, R1:4x35 ML, R2:2x18 ML.

Cat No.: 0824-00

Brand.: Mindray