ชุดตรวจสำหรับ COVID 19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนอย่างรวดเร็ว

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ. 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นั้น

บริษัท เออีซีเฮลธ์แคร์ จำกัด ได้รับอนุญาตให้นำเข้าชุดตรวจสำหรับ COVID 19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID 19 Antigen Test Self Test Kits) ทั้งสำหรับใช้โดยบุคคลากรทางการแพทย์ (Professional use) และสำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home use) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 3 รายการ ดังนี้

  1. Biotest Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette (Nasopharyngeal Swab) สำหรับ Professional use only (เลขที่ใบรับรองอย.: T6400154)
  2. Biotest Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab) สำหรับ Home use (เลขที่ใบรับรองอย.: T6400225)
  3. Maccura SARS-CoV-2 Antigen Assay Kit by Colloidal Gold Method (Nasal Swab) สำหรับ Home use (เลขที่ใบรับรองอย.: T6400345)
  4. Dymind SARS CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) (Saliva) สำหรับ Home use (เลขที่ใบรับรองอย.: T6400555)

ชุดตรวจโควิด-19 Rapid Antigen Test คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

UPDATE!! รายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับ COVID-19 แบบ ATK Self Test / แบบ ATK Professional use และอื่นๆ ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ ที่นี่