ประกาศแจ้งความล่าช้าในการให้บริการ เนื่องจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่

จากมาตรการและแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา อาจส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าในการเข้าให้บริการในบางพื้นที่ บริษัท กิบไทย จำกัด จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้