งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 สมาคมไวรัสวิทยา (แห่งประเทศไทย)

จัดขึ้นโดยสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ภายใต้กรอบ “Living in the era of viral emergence: ชีวิตในยุคไวรัสอุบัติใหม่” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และวิถีการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำในปัจจุบัน รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้วัคซีน 

คะแนน CMTE 9 คะแนน

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ / ปิดรับลงทะเบียน แบบ early bird 15 พ.ย. 2565

สมาชิกสมาคมฯ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2565

Registration >> https://thaiviro.org/web/

พบกับบูธเออีซี เฮลธ์แคร์ และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่บูธหมายเลข 12