ทราบหรือไม่ว่า Neutralizing Ab คืออะไร? -Maccura Neutralizing Ab reagent

Maccura Neutralizing Ab reagent

ทราบหรือไม่ว่า Neutralizing Ab คืออะไร?

SARS-CoV-2 Neutralizing Ab หรือ เรียกสั้นๆว่า NAb คือ ภูมิตอบสนองต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ของร่างกายอาจเป็นชนิดที่สามารถลบล้างฤทธิ์ของเชื้อได้ แตกต่างจากการตรวจหา Ab ชนิด IgM หรือ IgG ทั่วๆไป คือ การตรวจ Nab จะเป็นการตรวจหา Ab ที่สามารถยับยั้งตัวเชื้อไม่ให้เข้ามาจับกับ target cell ในร่างกายของเราได้ และจะตรวจจับ Ab ได้ถึง 3 ชนิดที่เกิดขึ้นในร่างกาย ได้แก่ IgM, IgA และ IgG แต่การตรวจหา IgM หรือ IgG ทั่วๆไป จะตรวจหา Ab ที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่ Ab ทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อเชื้อ Covid-19 ในร่างกาย จะไม่ได้สามารถลบล้างฤทธิ์ของเชื้อได้ทั้งหมด นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรตรวจหา Ab ชนิดที่เป็น Nab

โดยปกติแล้ว การตรวจหา ตรวจหาแอนติบอดีที่เป็น (neutralizing antibody; NAb) ต้องทำในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยระดับ 3 (BSL-3) เนื่องจากเชื้อนี้จัดเป็นจุลชีพที่มีความเสี่ยงระดับ 3 อาจทำโดยวิธี Micro neutralization test (micro NT) หรือ Plaque reduction neutralization test (PRNT) วิธี micro NT assay ใช้หลักการดูการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ เซลล์เพาะเลี้ยง (cytopathic effect; CPE) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสภายใต้กล้องจุลทรรศน์ หรือ วิธี plaque reduction NT (PRNT) ใช้หลักการนับการลดลงของจำนวนกลุ่มเซลล์ที่ติดเชื้อ (plaque) เมื่อเทียบกับไวรัสควบคุมในการทดสอบ แต่การตรวจ Nab ด้วย 2 วิธีที่ได้กล่าวไปข้างต้น จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ต้องอาศัยความชำนาญของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก และที่สำคัญคือ ใช้เวลาในการทดสอบนาน ประมาณ 3-5 วันเลยทีเดียว

ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้จัดหาชุดตรวจที่สามารถตรวจได้ในห้องปฏิบัติการทั่วไปในโรงพยาบาล ที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันชนิดอื่นๆได้ และใช้เวลาในการทดสอบเพียง 28 นาที นั่นก็คือชุดตรวจ Maccura Neutralizing Ab reagent ที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ รุ่น Maccura i1000 ที่เป็นหลักการ Chemiluminescenceที่มีความเร็วในการตรวจวิเคราะห์ถึง 180 T/H โดยได้มีการทดสอบเปรียบเทียบกับวิธี PRNT แล้วให้ sensitivity 95.8% และ specificity สูงถึง 94.4%