งานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์สัญจรครั้งที่ 4

ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ในวันที่ 16 มกราคม 2561 งานนี้บูธ AEC Healthcare (disposable underpads) ไ้ด้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ดูได้จากผู้เข้าประชุมแวะมาร่วมถ่ายรูปกับทีมขายของเรา ช่างอุ่นหนาฝาคั่งมากๆ ไปเลย